top of page

我们的团队

我们的专业团队由集团创始人 Yolanda Wang 领导,她选择团队成员的宗旨是确保每位成员都致力于支持每个客户的需求,一切工作都基于客户最佳利益的准则为出发点。 

weiwei wang.jpg
Gina.png
集团创始人
Yolanda Wang

会计本科 

法律本科

金融硕士

(阿德莱德大学)

澳大利亚移民法

(西悉尼大学)

Yolanda@iegaus.com

+61 405 684 801

办公室经理(澳洲)
Gina Liu

会计本科

(阿德莱德大学)

法学GD学位在读

(邦德大学)

 

 

 

admin@iegaus.com

+61 481 599 062

Colleagues
bottom of page