top of page

Đội Ngũ Nhân Viên

Yolanda Wang - nhà sáng lập TBMango - luôn chọn lọc, bồi dưỡng và dẫn dắt những thành viên xuất sắc nhất, chuyên nghiệp nhất và cam kết luôn đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

weiwei wang.jpg
Gina.png
Nhà sáng lập
Yolanda Wang

Cử nhân Thương Mại (Kế Toán)

Cử nhân Luật

Thạc sĩ Tài Chính Ứng Dụng

(Đại học Adelaide)

Cử Nhân Luật Di Cư Úc

(Đại học Tây Sydney)

Yolanda@iegaus.com

+61 405 684 801

Quản lý văn phòng
Gina Liu

Cử nhân Thương Mại (Kế Toán)

(Đại học Adelaide)

Cử Nhân Luật

(Đại học Bond)

 

 

 

admin@iegaus.com

+61 481 599 062

Colleagues
bottom of page